Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Poblogaeth a Thai

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

PH1

TAN 1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

LlCC

2006

Ydy*

PH2

TAN 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy

LlCC

2006

Ydy*

PH3

Strategaeth Dai Leol Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2007

Ydy

PH4

Asesiad Pen-y-bont ar Ogwr o’r Angen Lleol am Dai

Fordham Research

2007

Ydy

PH5

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / LlCC

2000+

Ydy

PH6

Memorandwm Dealltwriaeth Dosrannu Tai De-ddwyrain Cymru

SEWSPG

2007

Ydy

PH7

Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn y Cofrestrydd Cyffredinol am Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 1996 - 2005

ONS

1998+

Ydy

PH8

Polisi Adnewyddu Tai i’r Sector Preifat

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2003

Ydy

PH9

Asesiad Ardal Adnewyddu Cymdogaeth Ward Caerau 2006

Geoffrey Cheason Associates /

Katherine Hughes Associates /

Lapider Ltd.

2006

Ydy

PH10

Astudiaeth o Rôl a Swyddogaeth Anheddiad

Bakers Associates

2009

Ydy

PH11

Archwilio Amcanestyniadau Eraill ar gyfer Demograffeg a’r Farchnad Waith

Cambridge Econometrics

2010

Ydy

PH12

Asesiad o Farchnad Tai Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

Fordham Research

2010

Ydy

PH13

Asesiad o Lety Sipsi a Theithiwr

Fordham Research

2010

Ydy

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

ONS = Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud