Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mwynau a Thir Ansad

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

MUL1

MTAN 1: Agregau

LlCC

2004

Ydy*

MUL2

MTAN2: Glo

LlCC

2006

Ydy*

MUL3

Cynllun Lleol Mwynau Morgannwg Ganol o ran Chwarela am Galchfaen (fel yr effeithia ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr)

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

1997

Nac ydy

MUL4

Adroddiadau Blynyddol Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru

SWRAWP

1999+

Ydy*

MUL5

Nodyn Cyfarwyddyd Polisi Cynllunio 14 (Atodiadau A a B)

DoE / y Swyddfa Gymreig

1990

Ydy*

MUL6

TAN(C) Drafft 19 at ddibenion Ymgynghori ~ Datblygu ar Dir Ansad

Y Swyddfa Gymreig

1996

ydy

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

MTAN = Nodyn Cyngor Technegol Mwynau

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru
CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

DoE = Adran yr Amgylchedd (gynt)

SWRAWP = Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud