Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dogfennau Paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

BLP1

Adroddiadau Cyngor a Grŵp Llywio CDLl Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2005+

Ydy

BLP2

Cytundeb Cyflawni CDLl Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2006

Ydy

BLP3

Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2007

Ydy

BLP4

Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

Baker Associates

2006

Ydy

BLP5

Cofrestr Safleoedd Posibl CDLl Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2007

Ydy

BLP6

 Cynigion Cyn-adneuo

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

 

Ydy

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud