Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dogfennau Polisi a Chanllawiau Cenedlaethol, Rhanbarthol ac Is-ranbarthol Cyffredinol

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

NRS1

Polisi Cynllunio Cymru

LlCC

2014

Ydy*

NRS7

Polisi Cynllunio Mwynau Cymru

LlCC

2001

Ydy*

NRS8

Cynllun Gofodol Cymru

LlCC

2005

Ydy*

NRS9

Canllawiau Cynllunio Strategol i Dde-ddwyrain Cymru – Cyfrol 1

SEWSPG

2000

Ydy

NRS10

Canllawiau Cynllunio Strategol i Dde-ddwyrain Cymru – Cyfrol 2

SEWSPG

2001

Ydy

NRS11

Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol De-orllewin Cymru

SWWSPG

2000

Nac ydynt

NRS12

Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru

LlCC

2005

Ydy*

NRS13

Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol

LlCC

2006

Ydy*

NRS14

Cynllunio’ch Cymuned: Llyfryn Cyflwyno Cynlluniau Datblygu Lleol

LlCC

2006

Ydy*

NRS15

Canllaw Ategol i Bolisi Cynllunio Cymru

LlCC

2006

Ydy*

NRS16

Cynlluniau Datblygu Unedol Cymru

LlCC

2001

Ydy*

NRS17

TAN 9: Gorfodi Rheolaeth Gynllunio

LlCC

1997

Ydy*

NRS18

TAN 20: Yr Iaith Gymraeg – Cynlluniau Datblygu Unedol a Rheolaeth Gynllunio

LlCC

2000

Ydy*

NRS19

Cylchlythyr 39/92: ‘Rheoliadau Cyffredinol Cynllunio Gwlad a Thref 1992’

Y Swyddfa Gymreig / Adran yr Amgylchedd

1992

Ydy

NRS20

Cylchlythyr 35/95: Defnyddio Amodau mewn Caniatâd Cynllunio

Y Swyddfa Gymreig / Adran yr Amgylchedd

1995

Ydy*

NRS21

Cylchlythyr 13/97: Rhwymedigaethau Cynllunio

Y Swyddfa Gymreig

1997

Ydy

NRS22

Cylchlythyr 11/99: Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol

Y Swyddfa Gymreig

1999

Ydy*

NRS23

Strategaeth Amgylcheddol Cymru

LlCC

2006

Ydy*

NRS24

Iaith Pawb:

Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog

LlCC

2003

Ydy*

NRS25

Cynllun Oes

LlCC

2005

Ydy*

NRS26

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

LlCC

2003

Ydy*

NRS27

Cynllun Gweithredu Datblygu Cynaliadwy

LlCC

2004

Ydy*

Sylwch bod modd dod o hyd i Nodiadau Cyngor Technegol nad ydynt wedi’u rhestru uchod o fewn y meysydd pwnc unigol y maent yn ymdrin â nhw.

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

Last Updated: 03/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud