Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyflogaeth a’r Economi

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

EE1

TAN 3: Parthau Cynllunio Syml

Y Swyddfa Gymreig

1996

Ydy*

EE2

Cymru: Economi yn Ffynnu

LlCC

2005

Ydy*

EE3

Bridgend County Borough: A Smart Future - Sustainable Economic Regeneration Strategy and Action Plan

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / PEP

2005

Ydy

EE4

Sustainable Economic Regeneration Strategy and Action Plan:

Annual Review July 2006

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / PEP

2006

Ydy

EE5

M4 Corridor Study: Development Opportunities 1995

SCRPSW

1995

Ydy

EE6

Bridgend: a comparative assessment of major potential employment sites in the borough

WTGL / WDA / CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2001

Ydy

EE7

Bridgend Employment Land Review

Robert Chapman Associates

2006

Ydy

EE8

Employment Land Availability Survey 1997+

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

1997+

Ydy

EE9

Further Analysis of SEWEF Land Survey Data

Harmers/SEWEF

2007

Ydy

EE10

Adolygiad Tir Cyflogaeth

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2010

Ydy

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

PEP = Partneriaeth Economaidd Pen-y-bont ar Ogwr

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

SCRPSW = Y Gynhadledd Sefydlog ar Bolisi Rhanbarthol yn Ne Cymru

SEWEF=Fforwm Economaidd De-ddwyrain Cymru

WTGL = Wyn Thomas Gordon Lewis

WDA = Awdurdod Datblygu Cymru

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

Last Updated: 25/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud