Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adroddiad Ymgynghori

Yn dilyn ymgynghori ynghylch fersiwn adneuo Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod haf 2011 a’r ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Amgen yn ystod gaeaf 2011, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi ystyried yr holl sylwadau a ddaeth i law.

Yn ei gyfarfod ar 11 Gorffennaf 2010, fe gytunodd y Cyngor i gyhoeddi Adroddiad Ymgynghori’r CDLl. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r holl gamau y mae’r Cynllun wedi mynd drwyddynt, cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio i gael ei archwilio.

Mae’r Adroddiad Ymgynghori hefyd yn nodi ymateb y Cyngor i’r holl sylwadau a gafwyd ar y Cynllun Adneuo a’r Safleoedd Amgen a gellir ei weld trwy ddilyn y dolenni isod.

Os byddwch yn dymuno mynd yn uniongyrchol at ymatebion unigolyn / sefydliad arbennig i’r Cynllun Adneuo, neu Safle Amgen penodol, defnyddiwch y dolenni ar wahân a geir isod os gwelwch yn dda.

Dolenni’r Adroddiad Ymgynghori

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 1 (O’r Cytundeb Cyflawni i’r Cynigion Cyn Adneuo)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 (Cynllun Adneuo a’r Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Amgen)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 Atodiad I (Sylwadau ar y CDLl Adneuo ac Ymateb y Cyngor)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 Atodiad J (Sylwadau ar y Safleoedd Amgen ac Ymateb y Cyngor)

Sylwadau Unigol ar y Cynllun Adneuo ac Ymateb y Cyngor

Y Gofrestr Safleoedd Amgen, Sylwadau ac Ymateb y Cyngor

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud