Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Safleoedd Posibl

Rhwng 9 Tachwedd 2006 a 31 Ionawr 2007, galwodd y Cyngor am i Safleoedd Posibl gael eu henwebu i gael eu dyrannu o bosibl yn y CDLl a oedd yn cael ei ddatblygu.

Gallai’r enwebiadau fod am unrhyw ddefnydd tir yn cynnwys defnyddiau preswyl, cyflogaeth, manwerthu, mannau agored cyhoeddus, datblygu mwynau, cyfleusterau gwastraff, defnydd cymunedol a datblygiadau twristiaeth.

Nid oes unrhyw warant y caiff safleoedd a awgrymir ar y cam hwn eu datblygu. Fodd bynnag, bydd yn galluogi’r Cyngor i asesu pa safleoedd sydd ar gael wrth lunio’i Weledigaeth ar gyfer y Cynllun ac Opsiynau Strategol ar mwyn datblygu ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol wedi hynny.

Mae’r cyfnod a ganiatawyd i gyflwyno Safleoedd Posibl wedi dod i ben erbyn hyn.

Cysylltiadau yn ymwneud â Safleoedd Posibl

Hysbyseb Leol yn Galw am Safleoedd Posibl

Holiadur i Asesu Safleoedd Posibl

Adroddiad Asesu Safleodd Ymgeisiol

Y Gofrestr Safleoedd Posibl

Rhagair
Mynegai
Abercynffig
Betws
Melin Ifan Ddu
Blaengarw
Pen-y-bont ar Ogwr
Bryncethin
Brynmenyn
Caerau
Cefn Cribwr
Coety
Llangrallo
Y Goetre-hen
Evanstown
Glynogwr
Heol y Cyw
Cynffig
Mynyddcynffig
Trelales
Lewistown
Llangeinwyr
Maesteg
Mawdlam
Nantyffyllon
Nant-y-moel
Gogledd Corneli
Cwm Ogwr
Pencoed
Pen-y-fai
Pont-rhyd-y-cyff
Pontycymer
Porthcawl
Y Pîl
Sarn
De Corneli
Ton-du

Last Updated: 15/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud