Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Planningportallogo

 

 

 

 

 

Amcanion y Porth Cynllunio yw gwella’r gyfundrefn gynllunio a chreu busnes porth cynaliadwy “sy’n ychwanegu gwerth” (sy’n darparu gwasanaethau y mae cwsmeriaid, yn rhai cyhoeddus a phreifat, yn dymuno eu cael ac yn eu hoffi).

I weld rhestr o’r ffurflenni cais, cliciwch yma.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar wefan y Porth Cynllunio megis:

 

Last Updated: 09/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud