Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwneud cais am ganiatâd

Pan fyddwch wedi cadarnhau bod angen caniatâd cynllunio, gallwch wneud cais trwy lawrlwytho ffurflen gais o un o’r dolenni canlynol, neu gallwch wneud cais electronig trwy’r Porth Cynllunio yn www.planningportal.gov.uk

I gael gwybodaeth am sut yr ydym yn prosesu ceisiadau, cliciwch yma.

Ffioedd ymgeisio.

Rhaid i bob cais cynllunio gael cynllun o leoliad y safle ac weithiau gynllun bloc sy’n dangos lleoliad a ffiniau’r safle yr ydych yn bwriadu gweithio arno. Gallwch ddefnyddio gwasanaeth ‘Prynu Cynllun’ y Porth Cynllunio er mwyn sicrhau eich bod yn bodloni ein gofynion, pa un a ydych yn weithiwr cynllunio proffesiynol neu’n ymgeisydd o’r newydd.
Cliciwch yma i “Brynu Cynllun”

Os bydd Tystysgrif B neu C yn cael ei chwblhau, rhaid cwblhau ‘Hysbysiad Dan Erthygl 10’ - cliciwch yma.

Cliciwch yma ar gyfer yr Hysbysiad sy’n gorfod cael ei hysbysebu yn y papur newydd lleol, os yw Tystysgrif C neu D wedi’i chwblhau.

Ar gyfer estyniadau/newidiadau neu adeiladau newydd y tu mewn i’ch tŷ ac o amgylch eich tŷ:

Ar gyfer mathau eraill o waith datblygu, gan gynnwys newid defnydd, Telegyfathrebiadau, caniatâd cynllunio amlinellol, a phob Estyniad ac addasiad allanol arall i adeiladau masnachol:

Ar gyfer diwygiadau ansylweddol:

Ar gyfer cymeradwyo manylion a gedwir yn ôl gan amod:

Ar gyfer arddangos hysbysebion:

Ar gyfer gwaith ar goed:

Ar gyfer unrhyw newidiadau (mewnol neu allanol) neu ddymchwel strwythurau adeiledig yn llwyr neu’n sylweddol o fewn ardal gadwraeth:

Ar gyfer unrhyw newidiadau (mewnol neu allanol) i adeilad rhestredig:

Er mwyn cadarnhau a yw defnydd, gweithrediad neu weithgaredd presennol yn gyfreithlon:

Ar gyfer hysbysiad ymlaen llaw o:

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r:

Adran Gynllunio
Grŵp Datblygu
Cyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643155  Ffacs: 01656 643190
E-bost: planning@bridgend.gov.uk   Gwefan: www.bridgend.gov.uk/planning

Last Updated: 09/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud