Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyngor Cynllunio

Cyngor ynghylch gwneud sylwadau ar gynigion cynllunio

Cyngor ynghylch gwneud sylwadau ar geisiadau am ganiatad ardal gadwraeth

Nodiadau ymgynghorol prosesu ceisiadau cynllunio

Cyn Gwneud Cais Cynllunio

Llunio Cynlluniau

 

Gwneud Cais Am Ganiatâd Cynllunio – Ydych chi angen map safle?

Ar y safle hwn gallwch ddarganfod ffeithiau am gynllunio defnydd tir yng Nghymru, sut i gymryd rhan ac o ble i gael cymorth. www.planningaidwales.org.uk tel: 02920 625 000

Planning Aid Wales Logo

 

 

 

Last Updated: 25/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud