Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwrychoedd neu Berthi Uchel

I weld dogfen a gynhyrchwyd gan yr Adran Gynllunio sy’n ateb rhai cwestiynau cyffredin ynglŷn â gwneud cwyn am wrychoedd neu berthi uchel, cliciwch yma.

I weld taflen wybodaeth am wrychoedd neu berthi uchel, a gynhyrchwyd gan Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog, cliciwch yma.

I weld manylion am Wasanaeth Cyfryngu Cymunedol y Fro, cliciwch yma.

I gwneud cwyn swyddogol, mae gofyn i chi lenwi ffurflen gwyno: cliciwch yma.

I gael help i lenwi ffurflen gwyno, cliciwch yma.

Last Updated: 09/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud