Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Datblygu

Is-adran Rheoli Datblygu’r Grŵp Datblygu sy’n bennaf gyfrifol am brosesu ceisiadau cynllunio o bob math. Penderfynir ar y rhan fwyaf o geisiadau gan swyddogion o dan y trefniadau pwerau dirprwyedig. Aelodau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu sy’n penderfynu fel arfer ar y cynigion mwyaf cynhennus neu ar gynigion mawr.

Mae’r Is-adran hefyd yn delio ag apeliadau cynllunio, materion gorfodi yn ymwneud â thorri rheolaeth gynllunio a gorchmynion cadw coed.

Nid yn unig y mae’r Awdurdod yn ceisio penderfynu ar geisiadau yn brydlon ond mae’n ceisio gwneud penderfyniadau cynllunio safonol mewn modd agored. Ym mis Hydref 2005, cyflwynwyd siarad cyhoeddus yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ac mae manylion y ceisiadau ar gael ar y we erbyn hyn (cliciwch yma i gael manylion).

I gael rhagor o gyngor, cysylltwch â ni yn -

Yr Is-adran Rheoli Datblygu
Y Grŵp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643155  Ffacs: 01656 643190  E-bost: planning@bridgend.gov.uk

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud