Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cofrestru Tir Comin 

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Gallwn ddarparu mynediad i'r gofrestr tiroedd comin a gwasanaeth chwilio cofrestru tir comin.

Amseroedd Agor

Gallwch weld y gofrestr tiroedd comin yn ystod oriau swyddfa arferol, ond os hoffech ymchwilio i unrhyw fater byddem yn ddiolchgar pe gallech ffonio ymlaen llaw er mwyn i ni allu dod o hyd i'r cofnodion cywir er mwyn i chi gael eu gweld.

Ffioedd a thaliadau

Ni chodir unrhyw dâl am gael mynediad i’r cofnodion, er y gellir codi tâl bach am lungopïo.

Cost tystysgrif chwilio swyddogol yw £29. Mae ffurflenni cais ar gael gan werthwyr deunydd papur cyfreithiol. Dylid darparu copïau wedi'u dyblygu o'r cynlluniau gyda'r ffurflen gais.

Cysylltu â ni

Adran Pridiant Tir
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn (01656) 643124

 

Last Updated: 06/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud