Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Adeiladu – Deddf Muriau Cyd 1996

Deddf Muriau Cyd 1996

Daeth Deddf Muriau Cyd 1996 (“y Ddeddf”) i rym ar y 1af o Orffennaf 1997 ledled Cymru a Lloegr. Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith sy’n perthyn i un o’r categorïau canlynol:

  • Gwaith ar wal bresennol neu strwythur presennol a rennir ag eiddo arall (adran 2 o’r Ddeddf)
  • Codi wal ar ei thraed ei hun neu wal adeilad hyd at neu o boptu’r ffin ag eiddo cyfagos (adran 1 o’r Ddeddf)
  • Cloddio’n agos at adeilad cyfagos (adran 6 o’r Ddeddf)

Mae’n rhaid i chi ganfod a yw’r ddeddf yn berthnasol i’r gwaith hwnnw. Os ydyw, mae’n rhaid i chi hysbysu’r holl gymdogion yr effeithir arnynt.

Mae’r ddeddf ar wahân i’r gyfundrefn rheoli cynllunio neu reoliadau adeiladu. Mae’n rhaid i chi gofio nad yw dod i gytundeb gyda’ch cymydog dan y Ddeddf yn cael gwared ar yr angen posib am ganiatâd cynllunio neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu.

Deddfwriaeth sifil yw Deddf Muriau Cyd 1996 ac nid yw’n ddeddfwriaeth y gall yr awdurdod lleol ei gorfodi.

Lawrlwytho o https://www.gov.uk/guidance/party-wall-etc-act-1996-guidance#explanatory-booklet

Cysylltwch â ni yn-

Rheoli Adeiladu
Y Grŵp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643408   Ffacs: 01656 643190   E-bost: buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Last Updated: 30/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud