Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Adeiladu – Carthffosydd a Draeniau

Draen yw’r enw ar y beipen sy’n mynd allan o’ch tŷ ac os yw’r bibell hon yn ymuno â draen o eiddo arall yna daw’r beipen hon yn garthffos o’r uniad hwnnw ymlaen.

Mae’r cyfrifoldebau am ddadflocio neu atgyweirio darnau o systemau carthffos fudr yn dibynnu pa un a yw’r garthffos yn cael ei hystyried yn un gyhoeddus ynteu’n un breifat. Ers 1 Hydref 2011, mae’r holl garthffosydd, h.y. mwy na dwy annedd ar garthffos, wedi cael eu mabwysiadu gan Dŵr Cymru/Welsh Water ac felly cyfrifoldeb Dŵr Cymru/Welsh Water yw glanhau a chynnal a chadw’r garthffos.

Efallai fod draen eich aelwyd yn llifo’n syth i mewn i garthffos gyhoeddus. Os bydd unrhyw ran o’r draen preifat hwn wedi blocio, chi sy’n llwyr gyfrifol am ddadflocio’r draen neu am wneud unrhyw atgyweiriadau, ac mae’r cyfrifoldeb hwn yn ymestyn hyd at derfyn eich eiddo.

Gellir cysylltu â’ch ymgymerwr carthffosiaeth (Dŵr Cymru/Welsh Water) ar 0800 085 3968.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r broses newydd ar gyfer adeiladu dros garthffos, mae croeso i chi gysylltu â Dŵr Cymru ar 0800 917 2652 neu cewch anfon e-bost i developer.services@dwrcymru.com

Rhagor o wybodaeth ar gael ar http://www.dwrcymru.com/cy/Developer-Services/Sewerage-Services/BOS.aspx 

Ymholiadau Cyffredinol

Rheoli Adeiladu
Y Grŵp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643408   Ffacs: 01656 643190   E-bost: buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Last Updated: 30/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud