Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Adeiladu – Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon

Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon

Mae Deddf Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon 1975 a Deddf Diogelwch Tân a Diogelwch Mannau Chwaraeon 1987 a gyhoeddwyd wedyn yn ddwy ddeddf nad oes llawer o bobl yn ymwybodol ohonynt. O fewn rhychwant y deddfau, daw unrhyw stadiwm chwaraeon sydd â lle i fwy na 10,000 o gefnogwyr i fod yn ‘ddynodedig’ a daw eisteddle sy’n dal mwy na 500 i fod yn un ‘rheoleiddiedig’.

Yr Adain Rheoli Adeiladu sy’n gyfrifol am orfodi’r argymhellion yn yr “Arweiniad i Ddiogelwch mewn Meysydd Chwaraeon” a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref ac a adwaenir yn aml fel yr Arweiniad Gwyrdd. Mae’r Arweiniad yn rhoi cyngor manwl ynghylch materion megis strwythur digonol, darparu eiliau, diangfeydd tân, dylunio clwydi diogelwch a gwasanaethau peirianneg, y mae pob un ohonynt yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’r deddfau. Pan fo’r holl faterion sy’n gysylltiedig â diogelwch wedi’u rhoi ar waith gellir rhoi tystysgrif diogelwch. Er mwyn sicrhau y cydymffurfir ag unrhyw amodau sy’n gysylltiedig â’r dystysgrif cynhelir archwiliadau rheolaidd.

Cysylltwch â ni yn-

Rheoli Adeiladu
Y Grŵp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643408   Ffacs: 01656 643190   E-bost: buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud