Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Adeiladu

Mae tîm y cyngor o weithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol ym maes adeiladu yn gorfodi safonau iechyd a diogelwch yng nghyffiniau adeiladau ac oddi mewn iddynt. Mae gan y tîm falchder yn ei waith a’i nod yw darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf, hawdd i’r cwsmer ymdrin ag ef, sy’n ceisio’i gwneud yn haws sicrhau bod pawb yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a’r safonau adeiladu cenedlaethol. Rheoli Adeiladu Tim.

I gael gafael ar chwiliadau Rheoli Adeiladu cliciwch yma.

Ffioedd Rhediadau Adeiladu

Ffioedd fel o 1 Ebrill 2014

Ffurflenni Rheoliadau Adeiladu

I gyflwyno cais cynllunio electronig, cliciwch yma I ddefnyddio’r Porthol Adeiladu.

Cewch dalu eich ffioedd â cherdyn debyd/credyd trwy ffonio 01656 643408.

Gwybodaeth Gyffredinol

Os ydych yn ymgymryd unrhyw waith adeiladu, mae’n bosib bod angen i chi gysylltu ag Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) – Am rhagor o wybodaeth, ewchi www.hse.gov.uk/construction/cdm/buildingcontrol.htm

Cysylltwch â ni yn -

Rheoli Adeiladu
Y Grŵp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643408    Ffacs: 01656 643190    E-bost: buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Last Updated: 24/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud