Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bioamrywiaeth

Beth yw Bioamrywiaeth?

Dau derm wedi’u cywasgu’n un yw bioamrywiaeth – Bioleg AC Amrywiaeth

Mae’n disgrifio amrywioldeb ymysg organebau byw o bob ffynhonnell (daearol, morol a dŵr croyw) ac mae’n cynnwys amrywiaeth o fewn rhywogaethau, rhwng rhywogaethau ac o safbwynt ecosystemau.

Wrth weithio gyda’r amgylchedd a’i werthfawrogi, rhaid cefnogi bioamrywiaeth

Sut mae Bioamrywiaeth yn gwasanaethu’r ddynoliaeth?

Mae bioamrywiaeth yn darparu’r canlynol:

  • amgylcheddau cyferbyniol i gynnal bywyd
  • gwahanol ddewisiadau bwyd
  • adnoddau i wella ffordd o fyw (aneddleoedd, gwresogi, amrywiaeth o ran maeth, amrywiaeth esthetig ac ati)
  • mae’n rheoli ecosystemau – (i) ar lefel leol (llifogydd, clefydau, puro dŵr), a, (ii) ar lefel y blaned (hinsawdd)

Mae’n fraint i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fod ynddi ecosystemau unigryw, y rhoddwyd iddynt statws cenedlaethol a rhyngwladol arbennig, sy’n gartref i rywogaethau a warchodir            

Dolenni a Dogfennau Defnyddiol

Last Updated: 08/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud