Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr 2006-2021

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (2006 - 2021) yn ffurfiol gan y Cyngor ar 18 Medi 2013. Ar ôl mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr, mae gan y cyngor rwymedigaeth statudol o dan adran 76 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 i gyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol.

Prif nod yr Adroddiad Monitro Blynyddol yw asesu i ba raddau y mae Strategaeth a Pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu cyflawni. Mae gan yr Adroddiad Monitro Blynyddol felly ddwy brif swyddogaeth; y gyntaf yw ystyried pa un a yw’r polisïau a nodir yn y broses monitro yn cael eu gweithredu’n llwyddiannus; a'r ail yw ystyried y cynllun yn ei gyfanrwydd o’i gymharu â’r holl wybodaeth a gasglwyd i benderfynu pa un a oes angen adolygiad cyflawn neu rannol o’r cynllun.

 

Adroddiad Monitro Blynyddol 1 Ebrill 2016 - 31 Mawrth 2017

Adroddiad Monitro Blynyddol 1 Ebrill 2015 - 31 Mawrth 2016

Adroddiad Monitro Blynyddol 1 Ebrill 2014 - 31 Mawrth 2015

 

 

Last Updated: 14/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud