Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Croeso i’r Grŵp Datblygu

Rheoli Datblygu

Mae’r adran hon yn delio â cheisiadau cynllunio; ceisiadau mwynau; caniatâd adeilad rhestredig; caniatâd ardal gadwraeth; apeliadau cynllunio; cwynion gorfodaeth gynllunio; chwiliadau cyffredinol a gorchmynion cadw coed.

Rheoli Adeiladu

Cyfres o ofynion yw’r rheoliadau adeiladu. Maent wedi’u bwriadu i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pobl yng nghyffiniau adeiladau ac oddi mewn iddynt, ac yn gysylltiedig â thanwydd a chadwraeth ynni a gwella mynediad a chyfleusterau i bobl anabl yng Nghymru a Lloegr. Mae gofyniad cyfreithiol arnoch i hysbysu adran rheoli adeiladu eich awdurdod lleol os ydych yn bwriadu gwneud unrhyw waith adeiladu sy’n dod o dan Reoliadau Adeiladu 2010.

Cynllunio Datblygu

Mae’r adran hon yn delio â pharatoi a monitro’r Cynllun Datblygu, materion polisi defnydd tir o bwys, yn cynnwys adfywio, ystadegau cynllunio, Briffiau Datblygu, cyswllt rhanbarthol ac is-ranbarthol yn cynnwys materion mwynau a gwastraff, a materion Systemau Gwybodaeth Ddaearol ac Arolwg Ordnans.

Manylion cyswllt
Y Grwp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643    Ffacs: 01656 643190
E-bost: planning@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 28/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud