Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn weithiwr cymdeithasol?

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi cynhyrchu adnodd defnyddiol am waith cymdeithasol. Mae hwn yn ymdrin â’r canlynol:-

  • Beth yw gwaith cymdeithasol?
  • Pa sgiliau a phriodoleddau sydd eu hangen arnaf?
  • Sut i hyfforddi i ddod yn weithiwr cymdeithasol
  • Beth yw’r gofynion mynediad?
  • A oes cymorth ariannol ar gael er mwyn cymhwyso?

Gallwch gael mynediad at 'Gwaith Cymdeithasol – Proffesiwn Pobl' fan hyn

Fel arall gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth ar 0800 3169601 neu drwy anfon neges e-bost i info@ccwales.org.uk

A oes gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr unrhyw gynlluniau i hyfforddeion?

Mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i gefnogi hyfforddiant cymhwyso mewn gwaith cymdeithasol a chynyddu nifer y gweithwyr cymdeithasol cymwys. Fodd bynnag, adnoddau cyfyngedig sydd ar gael i’r awdurdod er mwyn cefnogi cynlluniau i hyfforddeion. 

Ar hyn o bryd mae’r awdurdod yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd ar ei gynllun secondiad, a dim ond i aelodau o staff presennol sy’n gweithio mewn lleoliad gofal cymdeithasol y mae hwn ar gael.

Pe digwydd i’r sefyllfa hon newid, byddai unrhyw swyddi i hyfforddeion yn cael eu hysbysebu ar ein gwefan o fewn ein hadran swyddi gwag.

A oes unrhyw swyddi gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr i Weithwyr Cymdeithasol?

Gallwch ddod o hyd i’n swyddi gwag ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn yr adran swyddi gwag ar ein gwefan.

Last Updated: 03/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud