Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (PDGGC) Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r tudalennau hyn wedi’u bwriadu ar gyfer ein partneriaid sy’n darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

SCWDP

Croeso i dudalennau gwe Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (PDGGC) Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwarae Rhan

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod i wybod mwy am waith y bartneriaeth neu os hoffech chwarae rhan, cysylltwch â:
Rhys Williams Rhys.Williams@bridgend.gov.uk
Claire Holt: Claire.Holt@bridgend.gov.uk

Gallwch hefyd ffonio Tîm Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol 01656 643228.

Last Updated: 16/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud