Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Parciau a Meysydd Chwarae

Parks 1Mae’r gwasanaeth Parciau a Meysydd Chwarae yn gyfrifol am ddatblygu, rheoli a chynnal a chadw 280 hectar o fannau agored a gynhelir, sy’n cynnwys cyfleusterau chwaraeon awyr agored, mannau chwarae i blant, a chynnal a chadw lleiniau ymyl ffordd, tiroedd comin, mannau agored a nodweddion tirweddol a garddwriaethol.

Sut mae llogi maes chwaraeon neu bafiliwn

Os hoffech logi unrhyw un o 104 o gyfleusterau chwaraeon awyr agored y Fwrdeistref Sirol, ffoniwch


Y Gwasanaeth Parciau a Meysydd Chwarae
Ffôn: 01656 815191

E-bost: parks@bridgend.gov.uk

Nid dim ond ar gyfer chwaraeon y ceir defnyddio’r Pafiliynau. Mae llawer ohonynt yn addas iawn fel lle i gynnal partïon plant, grwpiau chwarae cyn ysgol, ymarfer band, sesiynau aerobeg ac ati. Gall llawer o’r meysydd chwaraeon hefyd gynnal digwyddiadau arbennig fel gwyliau a diwrnodau hwyl. Bydd y Rheolwr Hamdden Awyr Agored yn barod iawn i drafod eich gofynion.

Y pafiliynau sydd ar gael i’w llogi sydd ag ystafelloedd addas ar gyfer digwyddiadau, yw:

 • Pafiliwn Betws
 • Pafiliwn Chwaraeon Bryncethin
 • Pafiliwn Cae Gof
 • Pafiliwn Caerau Athletig
 • Pafiliwn Parc Lles Caerau
 • Pafiliwn Chwaraeon Corneli
 • Pafiliwn Llangrallo
 • Pafiliwn Crofft Goch
 • Pafiliwn Chwaraeon Parc y Garth
 • Pafiliwn Llangynwyd
 • Parc Lles Maesteg
 • Pafiliwn Parc y Pandy
 • Pafiliwn Pencoed
 • Rhodfa Woodland, Pencoed
 • Pafiliwn South Parade


Meysydd Pêl-droed

Heol Simonston, Llangrallo

1 Maes

Maes Hamdden Pencoed

1 Maes

Rhodfa Woodlands, Pencoed

1 Maes

Meadow Street, Gogledd Corneli

1 Maes

Crofft Goch, Mynyddcynffig

1 Maes

Cae Gof, Cefn Cribwr

2 Faes

Parc y Pandy, Ton-du

1 Maes

Evanstown, Gilfach Goch

Defnydd Deuol

Lewistown, Cwm Ogwr

1 Maes

Aberfields, Nant-y-moel

2 Faes

Lawrence Park, Pontycymer

1 Maes

Cwm Garw

1 Maes

Pwll Garn, Pontycymer

1 Maes

Heol Richard Price, Betws

2 Faes

Y Goetre-hen

2 Faes

Llangynwyd, Maesteg

1 Maes

Parc Lles y Garth, Maesteg

2 Faes

Tudor Park, Maesteg

1 Maes

Parc Lles Maesteg

2 Faes

Hermon Road, Caerau

1 Maes

Litchard Cross, Pen-y-bont ar Ogwr

2 Faes

Great Western Ave, Pen-y-bont ar Ogwr

1 Maes

Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr

1 Maes

Caeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr

3 Maes

Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr

2 Faes

Llangewydd Road, Pen-y-bont ar Ogwr

2 Faes

Rest Bay, Porthcawl

1 Maes

Locks Lane, Porthcawl

2 Faes

 

Parc Lles y Caerau

1 MaesMeysydd Rygbi

Aberfields, Nant-y-moel

1 Maes

Betws (Heol Richard Price)

1 Maes

Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr

1 Maes

Bryncethin (Ffordd Melin Ifan Ddu)

1 Maes

Cae Gof, Cefn Cribwr

2 Faes

Crofft Goch, Mynyddcynffig

1 Maes

Y Goetre-hen

1 Maes

Cwm Garw, Blaengarw

1 Maes

Evanstown, Gilfach Goch

Defnydd Deuol

Parc Lles y Garth, Maesteg

1 Maes

Heol y Cyw

2 Faes

Lawrence Park, Pontycymer

1 Maes

Lewistown, Cwm Ogwr

1 Maes

Llangynwyd, Maesteg

1 Maes

Parc Lles Maesteg

2 Faes

Nant-y-moel (y Clwb Rygbi)

1 Maes

Caeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr

3 Maes

Gogledd Corneli (Meadow Street)

1 Maes

Cwm Ogwr (y Clwb Rygbi)

1 Maes

Parc y Pandy, Abercynffig

2 Faes

Maes Hamdden Pencoed

1 Maes

Rest Bay, Porthcawl

1 Maes

South Parade, Maesteg

1 Maes

Parc Woodlands, Pencoed

2 Faes

Lawntiau Bowlio

Maes Hamdden Pencoed

1 Lawnt

Parc Lles y Pîl

1 Lawnt

Cae Gof, Cefn Cribwr

1 Lawnt

Parc Cae-du, Cwm Ogwr

1 Lawnt

Evanstown, Gilfach Goch

1 Lawnt

Waunllwyd, Nant-y-moel

1 Lawnt

Lawrence Park, Pontycymer

1 Lawnt

Parc y Garth, Maesteg

1 Lawnt

Parc Lles Maesteg

1 Lawnt

Parc Lles Caerau

1 Lawnt

Caeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr

1 Lawnt

Parc Griffin, Porthcawl

2 Lawnt

Cyfleusterau Criced

Aberfields, Cwm Ogwr

1 Sgwâr Criced

Criced Blaengarw

1 Sgwâr Criced / 1 Wiced Artiffisial

Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr

1 Sgwâr Criced

Parc Lles y Garth, Maesteg

1 Sgwâr Criced / 1 Wiced Artiffisial

Heol y Cyw

1 Wiced Artiffisial

Litchard Cross, Pen-y-bont ar Ogwr

1 Sgwâr Criced

Locks Lane, Porthcawl

1 Sgwâr Criced

Meadow Street, Gogledd Corneli

1 Sgwâr Criced

Caeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr

3 Sgwâr Criced / 1 Wiced Artiffisial

Maes Hamdden Pencoed

1 Sgwâr Criced / 1 Wiced Artiffisial

South Parade, Maesteg

1 Sgwâr Criced

Cyrtiau Tennis

Cae Gof, Cefn Cribwr

2 Darmac

Parc Cae-du, Cwm Ogwr

2 Darmac

Oak Terrace, Y Goetre-hen

1 Tarmac

Parc Lles Evanstown

2 Darmac

Parc y Garth, Maesteg

4 Tarmac

Parc Griffin, Porthcawl

2 Darmac

Heol y Cyw

2 Darmac

Lawrence Park, Pontycymer

3 Tarmac

Parc Lles Maesteg

5 Tarmac

Maes Hamdden Pencoed

4 Tarmac

Maes Lles y Pîl

5 Tarmac

Waunllwyd, Nant-y-moel

2 Darmac

Cyrtiau Chwaraeon Pêl

Ysgol Iau Betws

1 Cwrt

Ardal Chwarae Blaencaerau, Caerau, Maesteg

1 Cwrt

Ardal Chwarae Plant Llangrallo

1 Cwrt

Griffiths Terrace, Caerau, Maesteg

1 Cwrt

Pen y Banc, Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr

1 Cwrt

Victoria Street, Pontycymer.

1 Cwrt

Cwrt Boules

Meysydd Chwarae Llangynwyd, Maesteg

1 Cwrt

Lleiniau Pytio Golff

Parc Griffin, Porthcawl.

1 Cwrs

Mannau Chwarae i Blant

Parks 3

Cysylltwch â:parks@bridgend.gov.uk gydag ymholiadau cyffredinol.

 

 

 

 

 

 

 

Rhoi gwybod am broblem

 

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y gwasanaeth parciau a meysydd chwarae neu gyngor garddio i ateb unrhyw broblemau sydd gennych, cysylltwch â’n His-adran Ddatblygu yn:


Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Gwasanaeth Parciau a Meysydd Chwarae
Y Swyddfeydd Dinesig

Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 642721
Ffacs: 01656 646972
e-bost: parks@bridgend.gov.uk

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud