Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

HYSBYSIAD O GAIS

CANIATÂD I FASNACHU AR Y STRYD

 

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DARPARIAETHAU AMRYWIOL) 1982 

ADRAN 3 AC ATODLEN 4

 

 

 

 

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael cais am Ganiatâd i Fasnachu ar y Stryd:

 

Zoe H Davies – Ice-cream Sales at Kenfig Nature Reserve & Borough of Bridgend

 

Rhaid i unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r cais anfon gwrthwynebiadau o’r fath mewn ysgrifen erbyn 23 Tachwedd 2017, at Reolwr y Tîm - Trwyddedu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Swyddfeydd Dinesig,  Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

 

Mae copi o Bolisi  Masnachu ar y Stryd y Cyngor ar gael yn:

 

http://www1.bridgend.gov.uk/cy/gwasanaethau/trwyddedu-(licencing)/ffurflenni-cais.aspx  

 

Dyddiedig Tachwedd 9, 2017

 

 

 

 

 

P A Jolley

Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Gweithredol a Phartneriaethol

 

Last Updated: 16/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud