Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhannu Car

ShareCymru – Cronfa Ddata Rhannu Car

 

Mae mwy a mwy o bobl ar draws De Cymru yn dewis rhannu car mewn ymateb i’r cynnydd mewn prisiau tanwydd. Gallwch haneru eich bil tanwydd trwy rannu car gydag un person, a gallwch dorri eich bil i un rhan o dair trwy rannu car gyda dau berson arall.

Rhannu car yw un o’r ffyrdd gorau o leihau costau teithio a thagfeydd. Mae’n bosibl i rai sy’n rhannu car yn rheolaidd arbed £1,000 y flwyddyn ar eu bil tanwydd. Mae’n golygu bod pawb yn ennill.

Mae ShareCymru yn darparu gwasanaeth paru ar-lein am ddim, lle gall pobl sydd â diddordeb mewn lleihau eu biliau tanwydd rannu gydag unigolion sydd o’r un farn.

Am fwy o wybodaeth ewch i ShareCymru.

Last Updated: 08/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud