Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Taliadau Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

(Mewn grym o fis Mai 2007 ymlaen)

MEYSYDD PARCIO ARHOSIAD BYR YM MHEN-Y-BONT, LLUN - SADWRN

MAES PARCIO STRYD JOHN BOB DYDD 1AF EBRILL – 30AIN MEDI

MAES PARCIO STRYD JOHN, LLUN – SADWRN, 1AF HYDREF – 31AIN MAWRTH

Taliadau:

0-½awr

½- 1awr

1-2awr

2-3awr

3-4awr

4awr a mwy

30c

70c

£1.50

£2.50

£4.00

£6.00

MEYSYDD PARCIO ARHOSIAD HIR YM MHEN-Y-BONT, LLUN - SADWRN

MAES PARCIO HILLSBORO’ PLACE BOB DYDD 1AF EBRILL – 30AIN MEDI

MAES PARCIO HILLSBORO’ PLACE, LLUN – SADWRN, 1AF HYDREF – 31AIN MAWRTH

Taliadau:

0-1awr

1-3awr

3awr a mwy

70c

£1.50

£3.00

MAES PARCIO AML-LAWR ARHOSIAD BYR NEU HIR Rhif 1 BRACLA, PEN-Y-BONT
LLUN - SADWRN

POB LLE PARCIO

Taliadau:

0-1awr

1-2awr

2-3awr

3awr a mwy

70c

£1.50

£2.50

£3.00

MAES PARCIO ARHOSIAD HIR A BYR Y NEUADD BOWLS, PEN-Y-BONT,
LLUN - SADWRN

LLEOEDD ARHOSIAD BYR (CILFACHAU RHWNG LLINELLAU GWYNION)

Taliadau:

0-½awr

½- 1awr

1-2awr

2-3awr

3-4awr

4awr a mwy

30c

70c

£1.50

£2.50

£4.00

£6.00

LLEOEDD ARHOSIAD HIR (CILFACHAU RHWNG LLINELLAU COCHION)

Taliadau:

0-1awr

1-3awr

3awr a mwy

70c

£1.50

£3.00

MAES PARCIO TRAETH Y REST, 1AF Ebrill – 30AIN MEDI

Taliadau:

0-1awr

1-13awr

£1.00

£2.80

MAES PARCIO TRAETH Y REST, 1AF O HYDREF – 31AIN MAWRTH

Taliadau:

Tâl Dyddiol

£1.00

TOCYNNAU TYMOR AR GYFER MEYSYDD PARCIO ARHOSIAD HIR PEN-Y-BONT,

TOCYNNAU TYMOR AR GYFER MAES PARCIO HILLSBORO’ PLACE, 1AF HYDREF - 31AIN MAWRTH

Taliadau Arfaethedig:

 

Bob 4 Wythnos

Bob Chwarter

Llun – Gwener

£48.00

£126.00

Llun - Sadwrn

£57.60

£151.20

TOCYNNAU TYMOR AR GYFER MAES PARCIO HILLSBORO’ PLACE, 1AF Ebrill – 30AIN MEDI

Taliadau:

 

Bob 4 Wythnos

Bob Chwarter

Llun – Gwener

£48.00

£126.00

Llun – Sadwrn

£57.60

£151.20

Llun - Sul

£57.60

£151.20

TOCYNNAU TYMOR AR GYFER MAES PARCIO TRAETH Y REST

Taliadau:

 

1af Ebr – 30ain Medi

1af Hyd – 31ain Maw

1af Hyd – 30ain Medi

Llun - Sul

£90.00

£40.00

£110.00

 

Last Updated: 20/03/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud