Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Porthcawl

Porthcawl - Talu ac Arddangos (T ac A) Arhosiad Byr

Maes Parcio

Math a Lleoedd

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Stryd John

Maes Parcio Arwyneb T ac A

Stryd Mair

CF36 3YA

95

1

E: 281714

N: 176810

Cyfansymiau

 

95

   

Porthcawl - Talu ac Arddangos (T ac A) Arhosiad Hir

Maes Parcio

Math a Lleoedd

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Hillsboro’ Place (Gogledd)

Maes Parcio Arwyneb T ac A

The Portway

CF36 3XB

263

1

E: 281857

N: 176773

Hillsboro’ Place (De)

Maes Parcio Arwyneb T ac A

Stryd y Doc

CF36 3BL

77

1

E: 281859

N: 176649

Cyfansymiau

 

340

   

Porthcawl - Talu ac Arddangos (T ac A) Arhosiad Hir

Maes Parcio

Math a Lleoedd

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Traeth y Rest (Blaen)

Maes Parcio Arwyneb T ac A

Heol Comin Lock

CF36 3UP

90

1,2

Ar agor trwy gydol y flwyddyn

E: 280478

N: 178256

Traeth y Rest (Canol)

Maes Parcio Arwyneb T ac A

Heol Comin Lock

CF36 3UP

570

1

Ar agor ar adegau mwy prysur yn unig

E: 280521

N: 178256

Traeth y Rest (Cefn)

Maes Parcio Arwyneb T ac A

Heol Comin Lock

CF36 3UP

1140

1

Darpariaeth orlanw yn yr haf

E: 280619

N: 178298

Cyfansymiau

 

1800

   

Cyfleusterau

  1. Maes parcio â chamerâu teledu cylch cyfyng 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn
  2. Rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth bydd maes parcio Rest Bay yn agor am 7.30am ac yn cael ei gloi am 6pm.

Nodiadau

Caiff y codau post yn y tabl uchod eu darparu er mwyn dod o hyd i’r maes parcio trwy chwilio ar y Rhyngrwyd ac at y diben hwnnw’n unig (gweler isod). Ni ddylid anfon unrhyw ohebiaeth at faes parcio unigol. Dylai unrhyw ohebiaeth am faterion sy’n ymwneud â pharcio ceir gael ei hanfon i’r cyfeiriad canlynol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Ganolfan Arloesi, Parc Gwyddoniaeth, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3NA.

I gael map sy’n rhoi bras amcan o leoliad unrhyw faes parcio arbennig ewch at www.multimap.com a theipiwch y cod post yn y blwch “post code search”. Fe gewch wedyn fap â chylch coch sy’n rhoi amlinelliad bras o leoliad y maes parcio.

Last Updated: 06/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud