Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pen-Y-Bont (Talu ac Arddangos Arhosiad Byr)

Maes Parcio

Math a Lleoedd

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Bracla 3

Maes Parcio Arwyneb T ac A, Stryd Bracla, CF31 1BZ (Gorsaf Heddlu Stryd Bracla – gyferbyn â’r maes parcio)

126

1

E: 290710
N: 179663

Y Ganolfan Hamdden

Maes Parcio Arwyneb T ac A, Stryd yr Angel, CF31 4AH

118

1

E: 290324
N: 179441

Y Neuadd Bowls*

Maes Parcio Arwyneb T ac A, Stryd yr Angel, CF31 4AH

35

1

E: 290221
N: 179472

Rhiw

Maes Parcio Arwyneb T ac A, Heol y dŵr, CF31 1DP

242

1,4

 

Cyfansymiau

 

521

   

*Parcio arhosiad byr yn y cilfachau GWYN yn unig

Cyfleusterau

  1. Maes parcio â chamerâu teledu cylch cyfyng 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.
  2. Maes parcio ag achrediad ‘Park Mark’ llawn.
  3. Maes parcio’n cau am 6pm, Llun – Sad ac yn cael ei gloi am 7.00pm. Yn ailagor am 7am. Ar gau trwy’r dydd bob dydd Sul.
  4. Maes parcio yn cau am 6 pm, o ddydd Llun i ddydd Sul ac yn ailagor ar gau dan glo am 7.00 pm, 7 am.

Nodiadau

Caiff y codau post yn y tabl uchod eu darparu er mwyn dod o hyd i’r maes parcio trwy chwilio ar y Rhyngrwyd ac at y diben hwnnw’n unig (gweler isod). Ni ddylid anfon unrhyw ohebiaeth at faes parcio unigol. Dylai unrhyw ohebiaeth am faterion sy’n ymwneud â pharcio ceir gael ei hanfon i’r cyfeiriad canlynol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Parciau Car, Y Ganolfan Arloesi, Parc Gwyddoniaeth, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3NA.

I gael map sy’n rhoi bras amcan o leoliad unrhyw faes parcio arbennig ewch at www.multimap.com a theipiwch y cod post yn y blwch “post code search”. Fe gewch wedyn fap â chylch coch sy’n rhoi amlinelliad bras o leoliad y maes parcio

Last Updated: 02/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud