Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Meysydd Parcio Di-dâl

Abercynffig (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Heol-y-Llyfrau

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Heol-y-Llyfrau

CF32 9BA

32

1

E: 289350

N: 183647

Rhodfa Hope

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Rhodfa Hope

CF32 9PR

25

 

E: 289458

N: 183600

CYFANSYMIAU

 

57

   

Blaengarw (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Safle Glengarw

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Stryd y Brenin Edward

CF32 8NG

25

 

E: 290166

N: 192692

Safle Gwesty Alexandra

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Stryd Buddug

CF32 8NW

20

 

E: 290185

N: 192205

CYFANSYMIAU

 

45

   

Evanstown (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Clwb Cymdeithasol Gilfach Goch

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Heol Abercerdin

CF39 8RR

31

 

E: 297921

N: 189648

CYFANSYMIAU

 

31

   

Heol-y-Cyw (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Y Stryd Fawr

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Oddi ar y Stryd Fawr

CF35 6HY

40

 

E: 294651

N: 184460

CYFANSYMIAU

 

40

   

Mynydd Cynffig (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Stryd Pisga

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Lôn wrth ochr y feddygfa, Stryd Pisga

CF33 6BY

48

 

E: 283397

N: 182629

CYFANSYMIAU

 

48

   

Maesteg (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Heol Llynfi

Maes Parcio Aml-lawr Di-dâl

Heol Llynfi

CF34 9DS

340

1

E: 285099 N: 191406 Sylwer:

Dan Reolaeth yr Adain Eiddo

Ysbyty Maesteg

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Heol Tŷ Gwyn

CF34 9PW

75

 

E: 284474 N: 191488

Heol Tonna

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Oddi ar Heol Tonna

CF34 0RU

45

 

E: 285100 N: 193236

CYFANSYMIAU

 

460

   

Nant-y-moel (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Hen Iard Reilffordd

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Commercial St

CF32 7RA

30

 

E: 293375

N: 192959

Stryd Dinam

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Stryd Dinam

CF32 7PU

25

 

E: 293528

N: 192471

CYFANSYMIAU

 

55

   

Cwm Ogwr (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Iard yr Orsaf

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Oddi ar Commercial Street

CF32 7BL

50

 

E: 293254

N: 190678

CYFANSYMIAU

 

50

   

Pen-coed (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Heol Penprysg

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Heol Penprysg

CF35 6SS

50

 

E: 296082

N: 181930

Ffordd Alyson

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Ffordd Alyson

CF35 6TP

8

 

E: 295175

E: 181900

Parcio a Theithio Gorsaf Pen-coed

Min-y-Nant

Pen-coed

CF35 6YT

56

 4

E: 295884

N: 181785

CYFANSYMIAU

 

114

   

Pen-y-bont (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Heol y Pum Cloch

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Heol y Pum Cloch

CF31 3HW

15 1

E:290715

N: 179264

CYFANSYMIAU   15    

Pontycymer (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Stryd Rhydychen

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Stryd Rhydychen

CF32 8DF

30

 

E: 290566

N: 190991

CYFANSYMIAU

 

30

   

Sarn (di-dâl)

Maes Parcio

Math a Lleoliad

Nifer y lleoedd

Cyfleusterau

(gweler isod)

Cyfeirnod Grid

Parcio a Theithio Gorsaf Sarn

Maes Parcio Arwyneb Di-dâl

Heol Persondy

(The Croft)

CF32 9RL

10

1

E: 289815 N: 183346 Sylwer:

Dan Reolaeth yr Adain Trafnidiaeth Gyhoeddus

CYFANSYMIAU

 

10

   

Cyfleusterau

  1. Maes parcio â chamerâu teledu cylch cyfyng 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn
  2. Maes parcio ag achrediad ‘Park Mark’ llawn
  3. Maes parcio’n cau am 6pm, Llun – Sad ac yn cael ei gloi am 7.30pm. Yn ailagor am 7am. Ar gau trwy’r dydd bob dydd Sul.
  4. Maes parcio'n cau am 6pm. Yn ailagor am 7am.

Nodiadau

Caiff y codau post yn y tabl uchod eu darparu er mwyn dod o hyd i’r maes parcio trwy chwilio ar y Rhyngrwyd ac at y diben hwnnw’n unig (gweler isod). Ni ddylid anfon unrhyw ohebiaeth at faes parcio unigol. Dylai unrhyw ohebiaeth am faterion sy’n ymwneud â pharcio ceir gael ei hanfon i’r cyfeiriad canlynol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Ganolfan Arloesi, Parc Gwyddoniaeth, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3NA.

I gael map sy’n rhoi bras amcan o leoliad unrhyw faes parcio arbennig ewch at www.multimap.com a theipiwch y cod post yn y blwch “post code search”. Fe gewch wedyn fap â chylch coch sy’n rhoi amlinelliad bras o leoliad y maes parcio

Last Updated: 06/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud