Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tacsis

Taxi1 Taxis2

Dylech allu teithio’n gyfleus, yn gyfforddus ac yn ddiogel mewn tacsi neu gar llogi preifat o amgylch y fwrdeistref sirol. Dyna pam mai dim ond tacsis wedi’u trwyddedu gan y cyngor, sy’n cael MOT rheolaidd ac sydd wedi eu hyswirio i’r diben y dylech eu defnyddio.

Byddwch yn wyliadwrus am geir a bysiau bach heb eu trwyddedu, yn arbennig yn hwyr y nos, a chofiwch y Cynghorion Teithio Diogel hyn.

Manylion Cyswllt:

Am fanylion am drwyddedu tacsis, cysylltwch â’r:

Adran Trwyddedu a Chofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643103 neu 643294
Ffacs: 01656 657899
E-bost: licensing@bridgend.gov.uk

 

Quicklinks

Sewta
Last Updated: 18/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud