Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Safleoedd Bysiau, Cysgodfeydd a Lonydd Bysiau

Shelter1 Shelter2

A wyddoch chi fod y cyngor wedi sicrhau mwy na £1.5 miliwn o grantiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ers 2001 i’w wario ar welliannau i lwybrau bysiau’r fwrdeistref sirol?

Mae gwelliannau eisoes wedi eu gwneud i lawer o lwybrau yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Pencoed, Porthcawl a Chwm Garw, Ogwr a Chwm Llynfi. Mae dros 200 o safleoedd bysiau wedi eu gwella, a gosodwyd cysgodfeydd alwminiwm a pholycarbonad newydd yn lle llawer o fodelau carreg a phren sy’n dueddol o gael eu fandaleiddio. Mae’r rhai newydd yn fwy diogel i deithwyr bws ac yn haws eu glanhau a’u cynnal a’u cadw.

Mae gennym tua 500 o gysgodfeydd bws drwy’r Fwrdeistref Sirol. Mae’r cysgodfeydd yn cael eu glanhau bob wythnos ac mae modd galw rhywun i ddod allan pan fo angen glanhau mewn argyfwng.

Ynghyd â gwella cysgodfeydd, cyflwynwyd cyrbau gwastad i wella mynediad i bobl anabl, ac ynysoedd croesi i gerddwyr i’w gwneud yn haws i bobl gael at y safleoedd bysiau. Mae goleuadau stryd wedi eu huwchraddio a pharthau terfynau cyflymder wedi eu hehangu.

Er mwyn gwneud teithiau bws yn gyflymach a mwy dibynadwy, rydym hefyd wedi cyflwyno nifer o lonydd bysiau yn y fwrdeistref sirol ac wedi gosod offer wrth oleuadau traffig sy’n cynorthwyo i leihau amserau aros i fysiau.

I roi gwybod am broblem mewn cysgodfa bws, ffoniwch (01656) 642559. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill ynglŷn â lonydd bysiau neu safleoedd a chysgodfeydd bysiau defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Manylion Cyswllt

Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 642559
Ffacs: 01656 642859
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

 

 Quicklinks

Sewta

Traveline

Firstcymru
Stagecoach


Nationalexpress
Last Updated: 03/02/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud