Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaethau Rheilffordd

Rail1 Rail2

Mae’r gwasanaethau rheilffordd rheolaidd yn canolbwyntio ar wasanaethau bob awr i Lundain. Ceir gwasanaeth cynhwysfawr hefyd i drefi lleol ar draws de a gorllewin Cymru.

Mae’r rhestr isod yn nodi’r holl fannau y gellir eu cyrraedd ar drên o orsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr, ynghyd â manylion y gorsafoedd ar hyd y daith.

I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau rheilffordd, ewch i wefan y Gwasanaeth Ymholiadau Trenau Cenedlaethol neu ffoniwch 08457 48 49 50.

Am unrhyw wybodaeth arall, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Manylion Cyswllt


Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB


Ffôn: 01656 642559
Ffacs: 01656 642859
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

 

Quicklinks

Sewta

Railenquiries

Traveline

Arriva
Greatwestern


Networkrail

 

Pen y daith (o orsaf Pen-y-bont ar Ogwr)

Gorsafoedd ar hyd y daith

Llundain - Paddington

Caerdydd, Casnewydd, Bryste Parkway, Swindon, Didcot Parkway, Reading

Maesteg a Chaerau

Wildmill, Sarn, Ton-du, Garth, Ewenny Road.

Caerdydd

Pencoed, Pont-y-clun, Llanharan

Abertawe a Gorllewin Cymru

Y Pîl, Port Talbot, Baglan, Llansawel, Castell-nedd, Sgiwen, Llansamlet, Caerfyrddin, Llanelli a gorsafoedd i Abergwaun ac Aberdaugleddau

Caerdydd – yna ymlaen i’r canlynol, yn uniongyrchol neu gydag un newid:

Manceinion/Birmingham/Nottingham/
Bryste a chysylltiadau i Arfordir De Lloegr, De Orllewin Lloegr a Chernyw

Last Updated: 03/02/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud