Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaethau bysiau a choetsys pellter hir

Bus1 Bus

Mae llawer iawn o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu darparu yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â chysylltiadau bysiau a choetsys â chanolfannau rhanbarthol eraill ledled Cymru a’r DU. Yma, gallwch weld gwybodaeth am Ganolfan fysiau Pen-y-bont ar Ogwr, gwasanaethau bysiau lleol a gwasanaethau coetsys pellter hir sy’n gweithredu o’r fwrdeistref sirol, ac o fewn y fwrdeistref sirol.


Gwasanaethau Bysiau Lleol

Mae gwasanaeth bysiau ar gael bob hanner awr o leiaf, yn ystod y dydd, yn y rhan fwyaf o ardaloedd y fwrdeistref sirol, ac mae’r gwasanaethau gyda’r nos yn gweithredu bob awr yn fras. Pen-y-bont ar Ogwr yw canolbwynt y rhan fwyaf o’r gwasanaethau bysiau lleol, ond mae gwasanaethau trawsffiniol ar gael hefyd, sy’n cychwyn mewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill, megis y gwasanaeth 172 o Aberdâr i Borthcawl, neu’r gwasanaeth X3 sy’n mynd o Abertawe/Castell-nedd/Port Talbot i Faesteg. O fewn trefi Maesteg a Phorthcawl, ceir rhwydweithiau bysiau ar wahân sy’n canolbwyntio ar ganol y dref. Mae’r rhain yn ychwanegol at y gwasanaethau trawsffiniol a ddarperir.

Mae mwy o wybodaeth am wasanaethau bysiau lleol ar gael gan Traveline Cymru un ai ar eu gwefan neu drwy neges testun. Gellir gweld mwy o wybodaeth am y gwasanaethau hyn ar y dudalen Gwybodaeth am Fysiau.

Gwasanaethau coetsys pellter hir

Ewch i wefan y gwasanaeth coetsys i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau coetsys pellter hir sy’n gweithredu o’r fwrdeistref sirol

Manylion Cyswllt

Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Waterton Lane
Waterton
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3YP

Ffôn: 01656 642559
Ffacs: 01656 642859
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

 

 Quicklinks

Sewta

Traveline

Firstcymru
Nationalexpress

Stagecoach
Last Updated: 03/02/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud