Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaeth Bysiau Linc Trên

Parkride1 Raillinc

Yn anffodus, ni fydd Gwasanaeth Bws Linc Trên 904 yn gweithredu mwyach ar ôl 14 Ionawr 2012.

Mewn ymgais i liniaru effaith terfynu'r gwasanaeth hwn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dod i gytundeb gyda First Cymru Buses Ltd i newid amseroedd rhai siwrneiau ar Wasanaeth 32/36 er mwyn darparu cysylltiadau gwell ym Maesteg a rhoi amser i deithwyr gerdded o Orsaf Fysiau Maesteg i Orsaf Reilffordd Maesteg. Bydd First Cymru hefyd yn cynnig disgownt ar brisiau'r tocynnau i deithwyr rheilffordd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol os gwelwch yn dda:


Manylion Cyswllt

Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Telephone: 01656 642559
Fax: 01656 642859
Email: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

 

Quicklinks

Sewta

Railenquiries

Traveline

Arriva
Greatwestern


Networkrail
Last Updated: 03/02/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud