Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gorsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr

Busstation2 Busstation3

Map o’r orsaf fysiau

Cynllun Gorsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr

Gwybodaeth Traveline am wasanaethau bws

Agorodd drysau gorsaf fysiau Pen-y-bont ar Ogwr, sydd werth £2.3 miliwn, ar ddydd Sul 21 Tachwedd 2004.

Mae’r adeilad wedi ennill gwobrau, ac mae’n cynnwys tŵr amlwg a strwythur un llawr sy’n cael ei bŵer gan baneli haul ar y to. Ceir cilfachau ychwanegol y tu allan, yn ogystal â digon o le i’r bysiau symud o gwmpas a system syml i fynd i mewn ac allan.

Mae’r orsaf bysiau yn darparu cyfleuster o’r radd flaenaf i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae wedi gwella cludiant cyhoeddus ac wedi gwneud teithio i ganol y dref yn brofiad llawer mwy dymunol.

Gall teithwyr aros am fysiau yn gyfforddus y tu mewn, allan o’r tywydd garw, ac mae gwybodaeth ac amserlenni rhwydd eu defnyddio ar gael yno. Mae’r derfynfa hefyd yn amgylchedd llawer mwy diogel.

Mae staff yr orsaf fysiau wrth law i gynorthwyo teithwyr. Mae pob rhan o’r orsaf yn hygyrch ac mae’r tai bach yn derbyn allweddi RADAR.

Os bydd angen ychydig mwy o gymorth arnoch, yna gwnewch apwyntiad gyda’n tîm Shopmobility.

Mae’r orsaf fysiau newydd yn rhan hanfodol o adfywiad parhaus canol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Fe’i cynlluniwyd gan Gillespies, ei hadeiladu gan Wrekin Construction a’i hariannu gan grant trafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Yr orsaf fysiau yw canolbwynt y gwasanaethau bws lleol yn y fwrdeistref sirol o hyd, ond mae teithiau coetsys lleol a chenedlaethol, gwyliau a thripiau bellach yn gweithredu o Cheapside gyferbyn â gorsaf heddlu Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cynllun isod yn dangos sut i deithio rhwng y ddau safle.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwynion am yr orsaf fysiau, cysylltwch ag Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr y Cyngor ar 01656 642591.

 

Oriau Agor Gorsaf Fysiau

Dydd Llun i Dydd Sadwrn           07:00 – 20:00

Dydd Sul a Gŵyl y Banc             10:00 – 18:00

 

Map o’r orsaf fysiau

Llwybr cerdded o Orsaf Cheapside i Orsaf Fysiau Newydd Pen-y-bont ar Ogw

Busstationmap1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynllun Gorsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr

 Busstationmap2

Last Updated: 21/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud