Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cludiant Cymunedol

Community1 Community2

Mae Cludiant Cymunedol yn rhoi cyfle i deithio i bobl nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus confensiynol, neu rai sy’n byw mewn ardal heb wasanaeth cludiant cyhoeddus rheolaidd, neu rai ag anabledd.

Gall pobl ei ddefnyddio hefyd os oes rhesymau cymdeithasol yn eu rhwystro rhag manteisio ar wasanaethau a chyfleusterau cyhoeddus sylfaenol, megis gofal iechyd.

Mae gweithlu o wirfoddolwyr ymroddgar yn rhoi eu hamser i gynorthwyo eraill i ddarparu gwasanaethau cludiant. Mae pob cynllun yn gweithredu yn y modd sydd fwyaf addas i’r ardal a’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.

Mae un cynllun Cludiant Cymunedol yn gweithredu yn y fwrdeistref sirol, ac mae’r manylion isod:

Ogwr Transport for the Elderly or Disabled (OTED)

Mae OTED yn elusen gofrestredig sy’n darparu cludiant o ddrws i ddrws i bobl sydd wedi eu cofrestru gyda’r elusen. Mae OTED yn cynnig dewis arall i’r bobl hynny nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus arferol. Nod yr elusen yw hybu cymorth ar gyfer pobl hen, eiddil, sâl neu anabl o unrhyw oed, sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr/Ogwr er mwyn gwella eu hamodau byw drwy ddarparu cludiant.

Cysylltwch ag OTED ar 01656 669665 i gael mwy o wybodaeth.

 Quicklinks

Sewta


Community4
Last Updated: 18/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud