Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cludiant Cyhoeddus

Busstation Train

Cewch wybodaeth yn y fan hon ynglyn â chludiant cyhoeddus ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cynnwys y gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor, yn ogystal â dolenni i wefannau partneriaid, sefydliadau a gwasanaethau allanol.

Mae Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr y cyngor yn gyfrifol am ddarparu neu gydgysylltu amrywiaeth o wasanaethau cludiant cyhoeddus gan gynnwys:

  • Gwasanaethau bws a ariennir gan y cyngor
  • Cludiant o’r cartref i’r ysgol ac i’r coleg
  • Cludiant y Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Cardiau teithio rhatach ar gyfer y bws
  • Cludiant cymunedol
  • Cynnal a chadw safleoedd/cysgodfeydd bws

Mae’r dolenni ar ochr chwith y dudalen yn eich cyfeirio at y dudalen gywir ar wefan y cyngor, ac mae’r dolenni ar ochr dde'r dudalen yn eich cyfeirio at safleoedd ein partneriaid a sefydliadau eraill perthnasol.

Efallai nad ydych yn ymwybodol nad yw’r cyngor yn cadw gwybodaeth am amserlenni bellach. Ewch i wefan Traveline Cymru neu ffoniwch 0800 464 00 00 i gael gwybodaeth gyfredol ynglyn â’r gwasanaethau bws lleol, neu gymorth i gynllunio taith ar gludiant cyhoeddus.

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau rheilffordd, ewch i wefan y Gwasanaeth Ymholiadau Trenau Cenedlaethol neu ffoniwch 08457 48 49 50.

Manylion Cyswllt

Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 642559
Ffacs: 01656 642859
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

Quicklinks


Traveline Logo Jan 2017


Railenquiries

Firstcymru
Stagecoach


Nationalexpress

Arriva

Greatwestern


Networkrail

CptLast Updated: 21/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud