Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

National Cycle Network1

National Cycle Network2

National Cycle Network3

Cyfres o lwybrau beicio a cherdded sy’n ymestyn dros 6,500 o filltiroedd ledled y DU yw’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae 9 llwybr Cenedlaethol yn ymestyn dros Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda llwybrau cangen yn cysylltu â nhw. Cânt eu hategu gan lwybrau rhanbarthol hefyd.


Mae Llwybr Cenedlaethol 4 y Rhwydwaith yn cysylltu Llundain â Thyddewi ar arfordir gorllewinol Cymru, gyda changhennau wedi eu rhifo yn y pedwar degau. Y Llwybr Celtaidd yw’r enw a roddir ar y rhan honno o Lwybr 4 sy’n croesi de Cymru, o’r hen Bont Hafren yng Nghas-gwent, i Abergwaun ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.


Dyma’r rhan o Lwybr 4 y Rhwydwaith sy’n croesi Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, o Felin Ifan Ddu yn y dwyrain i’r Pîl yn y gorllewin. Ceir nifer o Lwybrau Cymunedol o fewn y fwrdeistref sirol hefyd sy’n cysylltu â’r Rhwydwaith Cenedlaethol.


Mae mwy o wybodaeth am y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ar gael gan adran Hawliau Tramwy’r cyngor trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod, neu gan Sustrans.

Dolenni Cyflym

 Logo1  Swtra  Logo3

Manylion Cyswllt

Adran Hawliau Tramwy
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB


Ffôn: 01656 642537
Ffacs: 01656 642580
E-bost: rightsofway@bridgend.gov.uk

Last Updated: 03/02/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud