Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Safe Routes In Communities1

Safe Routes In Communities2

Safe Routes In Communities3

Nod mentrau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yw annog pobl i ddefnyddio cludiant cynaliadwy, fel cerdded, beicio a chludiant cyhoeddus, ar gyfer teithiau lleol.


Gall cynlluniau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau gynnwys pethau fel darparu ynysoedd i gerddwyr yng nghanol lonydd llydan, culhau ffyrdd, gwella palmentydd a llwybrau cerdded, a datblygu llwybrau ar gyfer beiciau a chyfleusterau cysylltiedig megis safleoedd parcio beiciau.


Ers 1999, mae’r Cyngor wedi bod yn hyrwyddo mentrau cerdded a beicio dan raglen Llwybrau Diogel i Ysgolion Llywodraeth Cynulliad Cymru. Yn 2007, rhoddwyd enw newydd i’r rhaglen hon, sef Llwybrau Diogel mewn Cymunedau.


Ers sefydlu’r rhaglen yn wreiddiol, mae’r cyngor wedi denu dros £1 miliwn o Grant Trafnidiaeth gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i weithredu mesurau ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghefn Glas, Bracla, Bro Ogwr, Cwmfelin, Abercynffig, Cefn Cribwr a Threlales, ynghyd ag Ysgol Uwchradd Brynteg.
Mae ysgolion sydd wedi creu Cynllun Teithio i’r Ysgol yn gymwys i gymryd rhan yn y broses o gynnig am nawdd Llwybrau Diogel mewn Cymunedau.


Gallai cynigion a gyflwynir gan gymunedau lleol hefyd fod yn gymwys i gynnig am nawdd, yn enwedig os byddant yn cael eu cefnogi gan Gynlluniau Mynediad Cymunedol (CAP).


Cysylltwch â Thîm Polisi a Datblygiad Trafnidiaeth y cyngor i gael mwy o wybodaeth am Lwybrau Diogel mewn Cymunedau, Cynlluniau Teithio i’r Ysgol a Chynlluniau Mynediad Cymunedol, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Dolenni Cyflym

 Logo1  Swtra  Logo3 Saferoute 

 

Manylion Cyswllt

Tîm Polisi a Datblygiad Trafnidiaeth
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 642510
Ffacs: 01656 642580
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

Last Updated: 03/02/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud