Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Road Safety

Addysg Diogelwch ar y Ffyrdd

 

Ein hamcan yw cynyddu diogelwch ar ein ffyrdd a lleihau nifer y bobl sy'n cael eu hanafu neu eu lladd ar ein ffyrdd.

Rydym yn gwneud hyn yn bennaf trwy addysg (yn enwedig mewn Ysgolion), a thrwy gymryd rhan mewn Ymgyrchoedd Diogelwch ar y Ffyrdd Cenedlaethol a hefyd trwy ddarparu Gwasanaeth Hebryngwyr Croesfannau Ysgol.

Yn ogystal â hyn, rydym yn casglu gwybodaeth ac ystadegau yn ymwneud â damweiniau ffordd ac yn defnyddio'r wybodaeth honno i ganolbwyntio ar fannau lle y ceir y perygl mwyaf.

Yna gallwn ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio gwaith peirianneg i helpu i ddatrys neu liniaru problemau mewn mannau lle y ceir perygl.

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud