Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trafnidiaeth a Ffyrdd

Transport And Roads1

Transport And Roads2

Transport And Roads3

 

 

Yma, byddwch yn gallu cael gafael ar wybodaeth ynghylch gwasanaethau trafnidiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn cynnwys y gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor, yn ogystal â dolenni i wefannau partneriaid a sefydliadau allanol.
Bydd y dolenni ar ochr chwith y dudal en yn eich cyfeirio at dudalen briodol gwefan y Cyngor, a bydd y dolenni ar ochr dde’r dudalen yn eich cyfeirio at safleoedd ein partneriaid a sefydliadau perthnasol eraill.

Manylion Cyswllt
Priffyrdd a Thrafnidiaeth
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB


Ffôn: 01656 642541
Ffacs: 01656 642580
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

Dolenni Cyflym

Logo1 Logo3
Traveline Logo Jan 2017 Logo5
Logo6 Logo7
Logo8 Logo9
Logo10 Logo11
  Logo13
Last Updated: 21/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud