Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Signalau Traffig a Croesfannau Cerddwyr

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y mae 21 Cyffyrdd Signal Traffig a 40 Croesfannau Cerddwyr yr ydym yn gyfrifol am gynnal a chadw.


Pan fyddwn yn ymwybodol o ddiffygion i arwyddion traffig a chroesfannau cerddwyr ein nod yw gwneud unrhyw waith atgyweirio o fewn 8 awr.

 

Mae gennym hefyd raglen o waith adfer a chynnal a chadw i sicrhau bod yr holl arwyddion traffig yn gweithio a chroesfannau cerddwyr yn ddiogel i'w defnyddio.

adrodd Diffygion

Rydym yn croesawu rhoi gwybod am unrhyw broblemau ac yn gweithredu gwasanaeth gofal i gwsmeriaid 24 awr y dydd.

Ar gyfer pob ymholiad priffyrdd ffoniwch: 01656 642541 yn ystod oriau swyddfa 8.00hrs - 17.00.

Ar gyfer pob argyfwng priffyrdd gan gynnwys llifogydd, difrod, digwyddiadau traffig ffoniwch 07831 143600 y tu allan i oriau swyddfa.

Fel arall, e-bost: custcare@bridgend.gov.uk

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud