Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lleiniau a Thiroedd Ymyl Ffordd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofalu am 52 o gylchfannau, 1,000 o goed wrth ymyl priffyrdd a sawl erw o leiniau ymyl ffordd.

Caiff lleiniau ymyl ffordd mewn ardaloedd trefol eu torri 9 gwaith y flwyddyn. Mae gennym bolisi o annog a gwarchod fflora brodorol ar goridorau’r priffyrdd trwy gyfyngu ar weithgareddau torri gwair mewn ardaloedd sy’n rhan o warchodfeydd.

Mae Canclwm Japan a Balsam Himalaiaidd yn broblem fawr ar briffyrdd a chaiff ardaloedd problemus penodol eu trin drosodd a throsodd.

Caiff nifer o’n cylchfannau eu noddi gan gyrff masnachol a chymunedol. Mae hyn yn sicrhau bod y cylchfannau’n cael eu cynnal a’u cadw i safon uchel. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn noddi cylchfan ffoniwch (01656) 642541.

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud