Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Goleuadau Stryd

Mae mwy na 18,000 o oleuadau stryd yn y fwrdeistref a thros 3,000 o arwyddion wedi’u goleuo.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal goleuadau stryd ac arwyddion traffig wedi’u goleuo sy’n effeithiol ac yn effeithlon. Caiff yr holl oleuadau eu harchwilio’n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn a gwneir unrhyw atgyweiriadau angenrheidiol. Rydym hefyd yn gwirio unrhyw oleuadau newydd sydd wedi’u gosod i sicrhau eu bod wedi cael eu gosod i’r safon gywir.

Rhoi gwybod am namau

Rydym yn croesawu gwybodaeth am unrhyw namau ac yn gweithredu gwasanaeth gofal am gwsmeriaid sydd ar gael 24 awr y dydd.

Yn ystod oriau swyddfa (0.800hrs -17.00hrs) ffoniwch (01656) 642541

Y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 01656 643643

Fel arall anfonwch neges e-bost i: custcare@bridgend.gov.uk

Byddai’n ddefnyddiol pe bai’r wybodaeth ganlynol ar gael gennych:

  • Y rhif adnabod ar y polyn lamp neu’r arwydd traffig
  • Yr union leoliad (cyfeiriad a rhif unrhyw adeilad sydd ar ei bwys)
  • Natur y nam (er enghraifft bod y golau wedi diffodd neu wedi’i ddifrodi mewn unrhyw ffordd)

Cefnffyrdd

Yr Asiantaeth Priffyrdd sy’n gyfrifol am reoli a chynnal a chadw cefnffyrdd yn y fwrdeistref a dylid rhoi gwybod iddynt hwy ynghylch unrhyw offer goleuo sy’n ddiffygion neu wedi’u difrodi:

Yr Asiantaeth Priffyrdd – (01656) 642860

Cofiwch fod offer sydd wedi’u difrodi neu sy’n ddiffygiol yn beryglus ac y gallent achosi anaf difrifol. Peidiwch â chyffwrdd nac ymyrryd ag unrhyw offer sydd wedi’u difrodi neu sy’n ddiffygiol.

Last Updated: 02/03/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud