Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffyrdd

Roads1

Roads2

Roads3

Ffyrdd sy’n ffurfio’r rhan fwyaf o rwydwaith trafnidiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n her fawr cynnal rhwydwaith ffyrdd diogel sy’n llifo’n rhydd, yn arbennig o ystyried ein bod yn berchen ar 57,000 o geir rhwng holl drigolion y Fwrdeistref Sirol. Mae hynny’n fwy nag 1 car i bob teulu! Ond nid ceir yn unig sy’n defnyddio’r rhwydwaith ffyrdd. Mae bysiau, cerddwyr, beicwyr, tacsis, a cherbydau argyfwng, sbwriel a masnachol i gyd yn defnyddio’n ffyrdd, ac mae’n rhaid rheoli’r rhwydwaith ffyrdd i wneud yn siŵr y gall y rhain i gyd, a rhagor, ei ddefnyddio.

Mae’r adran hon yn cynnwys dolenni i wybodaeth ynghylch diogelwch ffyrdd, parcio, rhannu ceir, datblygu priffyrdd a phynciau eraill sy’n gysylltiedig â defnyddio’r rhwydwaith ffyrdd. Rhoddir dolenni hefyd i wybodaeth am feiciau modur sgrialu, a beth i’w wneud os ydych chi’n cael problemau gyda sŵn larymau ceir neu gerddoriaeth mewn ceir.

Ewch i’r dudalen Cynnal a Chadw i gael gwybodaeth am waith ffyrdd, cynnal a chadw priffyrdd, golau stryd a materion cyffredinol eraill yn ymwneud â’r priffyrdd.

Gellir mynd i’r tudalennau hyn drwy ddefnyddio’r dolenni ar ochr chwith y dudalen. Bydd y dolenni ar yr ochr dde yn eich cyfeirio at safleoedd sy’n perthyn i’n partneriaid a sefydliadau perthnasol eraill. Mae’r tudalennau priodol yn cynnwys manylion yr adrannau perthnasol, ond os nad ydych yn siŵr â pha adran i gysylltu, yna defnyddiwch y manylion cyswllt gofal cwsmeriaid isod.

Cysylltiadau Cyflym

 Logo1
 Swtra
 Logo13
 Logo4
 Logo12
 Logo3

Manylion Cyswllt

Gofal Cwsmeriaid
Street Scene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 642541
Ffacs: 01656 642580
E-bost: transportation@bridgend.gov.uk

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud