Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cysgodfeydd Bysiau a Dodrefn Stryd

Mae oddeutu 500 o gysgodfeydd bysiau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Caiff y cysgodfeydd eu glanhau bob wythnos ac mae gwasanaeth galw allan ar gael pan fo angen eu glanhau ar frys.

Yn ogystal â hynny, mae eitemau niferus o ddodrefn stryd – a’r rheiny’n amrywio o folardiau i lwyfannau band – sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr Awdurdod. Mae’r rhain yn cynnwys 400 o feinciau min ffordd, atalfeydd ar gyfer cerddwyr, ffensys, polion basgedi blodau, potiau blodau a darnau o waith celf.

Rydym yn archwilio cysgodfeydd bysiau a dodrefn stryd yn gyson i sicrhau eu bod yn lân ac yn ddiogel i’w defnyddio.

Rhoi Gwybod am Namau

Rydym yn croesawu wybodaeth am unrhyw namau ac yn gweithredu gwasanaeth gofal am gwsmeriaid sydd ar gael 24 awr y dydd.

Ar gyfer pob ymholiad ynghylch priffyrdd ffoniwch: 01656 642541 yn ystod oriau swyddfa 8.00 – 17.00.

Ar gyfer pob argyfwng sy’n gysylltiedig â phriffyrdd gan gynnwys llifogydd, difrod, digwyddiadau traffig ffoniwch 07831 143600 y tu allan i oriau swyddfa.

Fel arall anfonwch neges e-bost i: custcare@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud