Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnal a Chadw Priffyrdd

Highways And Transport2

Bridges1

Highways And Transport3

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am reoli a chynnal a chadw oddeutu 750km o briffyrdd cyhoeddus sy’n cynnwys ffyrdd cerbydau a throedffyrdd.

Pwrpas y gwaith hwn yw sicrhau bod yr holl briffyrdd yn cael eu cynnal a’u cadw fel eu bod mewn cyflwr derbyniol a diogel.

Pan gyfyd problemau ein nod yw:

  • Archwilio pob nam peryglus a unwaith a chymryd camau i rybuddio’r cyhoedd am unrhyw berygl, neu gael gwared ar y perygl
  • Atgyweirio pob nam peryglus
  • Gwneud yr holl atgyweiriadau nad ydynt yn rhai brys o fewn 28 diwrnod (gan ddibynnu pa mor ddifrifol yw’r diffyg).

Caiff gwaith mawr i atgyweirio a rhoi wynebau newydd ar briffyrdd eu blaenoriaethu, gan ddefnyddio data technegol a gafwyd o archwiliadau rheolaidd o’r holl briffyrdd

 

Rydym yn croesawu gwybodaeth am unrhyw broblemau ac yn gweithredu gwasanaeth gofal am gwsmeriaid sydd ar gael 24 awr y dydd.

Ar gyfer pob ymholiad ynghylch priffyrdd ffoniwch: 01656 642541 yn ystod oriau swyddfa 8.00 – 17.00.

Ar gyfer pob argyfwng sy’n gysylltiedig â phriffyrdd gan gynnwys llifogydd, difrod, digwyddiadau traffig ffoniwch 01656 643643 y tu allan i oriau swyddfa.

Fel arall anfonwch neges e-bost i: custcare@bridgend.gov.uk

Mae’r gwasanaeth cynnal a chadw priffyrdd hefyd yn ymdrin â llifogydd sy’n gysylltiedig â systemau draenio a gylïau.

Llifogydd (Draenio a Gylïau)

Last Updated: 02/03/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud