Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ble alla i weld y Map Swyddogol?

Caiff Map a Datganiad Pen-y-bont ar Ogwr eu cyhoeddi wrth raddfa o 1:10000 ac maent yn ymestyn dros 21 dalen o faint A1. Maent ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd, yn rhad ac am ddim, yn ystod oriau swyddfa arferol yn y lleoliad canlynol:

Yr Adain Hawliau Tramwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Y Gwasanaethau Stryd Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau Tŷ Morien

Stryd Bennett Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SH

A fyddech cystal â chysylltu â ni ymlaen llaw os gwelwch yn dda er mwyn i ni allu sicrhau bod swyddog ar gael i’ch cynorthwyo.

Os nad ydych yn gallu dod i’n swyddfeydd, mae gan bob Cyngor Tref a Chymuned gopi o’r Map a’r Datganiad Swyddogol ar gyfer eu hardal. Felly fe ddylech allu archwilio’r copïau hynny trwy gysylltu â chlerc y cyngor perthnasol.

Gellir prynu copïau o’r Map a’r Datganiad Swyddogol am y prisiau canlynol:

Detholiad maint A4 o’r Map Swyddogol - £15

Detholiad maint A3 o’r Map Swyddogol - £25

Dalen A1 (dalen lawn) o’r Map Swyddogol - £40

Y Datganiad Swyddogol £0.25 am bob dalen - A4

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud