Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Map a’r Datganiad Swyddogol

Y Map a’r Datganiad Swyddogol yw’r cofnod cyfreithiol o lwybrau troed cyhoeddus, marchlwybrau, cilffyrdd a chilffyrdd cyfyngedig. Mae’r map yn darlunio llinell y llwybr ac mae’r datganiad yn rhoi disgrifiad geiriol byr o bob llwybr.

Cafodd y Map a’r Datganiad eu llunio gyntaf gan ddefnyddio’r gweithdrefnau a amlinellir yn Neddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad at Gefn Gwlad 1949, ac maent wedi cael eu hadolygu a’u cyhoeddi ddwywaith yn y 50 mlynedd ddiwethaf. Ceir manylion pellach sy’n egluro sut y cafodd y Map a’r Datganiad Swyddogol cyntaf eu paratoi a sut y cawsant eu hadolygu wedi hynny ar y dudalen Llunio’r Map a’r Datganiad.

Ceir gwybodaeth sy’n egluro sut a pham y caiff y Map a’r Datganiad Swyddogol eu diweddaru ar y dudalen Diweddaru’r Map a’r Datganiad Swyddogol.

Mae’r Map a’r Datganiad Swyddogol yn darparu tystiolaeth bod llwybr yn bodoli a gellir eu defnyddio mewn llys barn. Fodd bynnag, nid yw’r ffaith nad yw llwybr yn cael ei ddangos ar y map a’r datganiad o anghenraid yn golygu nad oes ‘hawliau’ wedi cael eu cronni a gall fod yn bosib ychwanegu llwybrau o’r fath trwy Orchymyn Addasu.

Yn ogystal ag addasu’r Map a’r Datganiad trwy Orchmynion Addasu, mae’n rhaid i’r Cyngor Bwrdeistref Sirol, fel yr Awdurdod Tirfesur, eu hadolygu’n barhaus. Ceir manylion pellach i egluro beth mae hyn yn ei olygu a sut y caiff y gwaith ei wneud ar y dudalen Diweddaru’r Map a’r Datganiad Swyddogol.

Ble alla i weld copi o’r Map a’r Datganiad Swyddogol?

 

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud