Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cysylltwch â Ni

Yr Adain Hawliau Tramwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Gwasanaethau Stryd
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Ty Morien
Stryd Bennett
Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SH


Ffôn: 01656 642537
Ffacs: 01656 642580
E-bost: rightsofway@bridgend.gov.uk

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud